Oslo Metropolis presented in Bytopia Online Magazin

Posted by magnus in Presentation, Videos

Oslo Metropolis was presented in Bytopia Online Magasine. Read the article and see the video here (in Norwegian)

Oslo Metropolis er en drøm, et tankeeksperiment og et innspill i en pågående debatt om byutvikling i Oslo. Gjennom å skape scenarier, drømmer eller ekstreme bilder, kan nye ideer om byutvikling vokse frem

Oslo Metropolis tar utgangspunkt i et scenario der Norge velger å ta imot 50 millioner klimaflyktninger frem mot 2100. 10 av disse bosetter seg i Stor-Oslo. I 2100 bor det 13 millioner i Oslo. Hvilke konsekvenser vil dette kunne ha for Oslo? Prosjektet forsøker å se på hvilke utfordringer byplanlegging vil kunne møte i fremtiden. Hvilke problemer skaper fremtidens klima og eksplosive befolkningsvekst for Oslo? Kan dårlig byplanlegging være en resurs? Ikke minst forsøker prosjektet å sette fokus på hvilke muligheter og resurser stor Oslo har. Prosjektet kan leses som science fiction, eller som et bidrag i dagens bolig- og byutviklingsdebatt.

 

Teksten er også presentert på Bytopia.no

Oslo er i vekst og prognosene kan med relativ stor sannsynlighet, beskrive et Oslo om 20-30 år. Mens prognosene tar høyde for en rekke eksterne og interne faktorer, inkluderer de likevel ikke de mest ekstreme ytterpunktene. Ifølge enkelte klimaforskere kan den globale gjennomsnittstemperaturen stige med opp til 4 grader de nærmeste 100 årene. Dette vil føre til høyere vannstand, smelting av breer, polene og isen i Himalaya. Dette vil få katastrofale følger for befolkningen i lavtliggende kystområder og ikke mist for landene i Asia som er avhengig av vannreservoarene i Himalaya. Uten vanntilgangen fra Himalaya kan opp til en milliard mennesker bli drevet på flukt. Norge vil oppleve økt innvandring, og et press på å ta imot klimaflyktninger.

 

Tags: presentation, Video